Hennessy OG 23.2% THCa (Forward Gro) HYBRID

$15.00/Gram  $45.00/Eighth  $85.00/Quarter  $165.00/Half Ounce  $325.00/Ounce  $24.00/Two Grams  

THC: 0.2%, CBGA: 0.6%, CBG: 0.2%

Product Description

a-Pinene: 0.15%, b-Pinene: 0.08%, b-Myrcene: 0.14%, Limonene: 0.45%, Ocimene: 0.12%, a-Humulene: 0.07%, Caryophyllene oxide: 0.03%, b-Eudesmol: 0.02%

RELATED PRODUCTS

AAA OG 23.6% THCa (Forward Gro) SATIVA-HYBRID

$15.00/Gram  $45.00/Eighth  $85.00/Quarter  $165.00/Half Ounce  $325.00/Ounce  $24.00/Two Grams  

THC: 0.5%, CBG: 0.2%, CBG-A: 0.5%

Blueberry Cookies 19.6% THCa (Curio) INDICA-HYBRID

$15.00/Gram  $45.00/Eighth  $85.00/Quarter  $165.00/Half Ounce  $325.00/Ounce  $24.00/Two Grams  

THC: 0.2%, CBG: 0.02%,CBG-A: 0.02%

Sticky Lemon 21.11% THCa (SunMed) SATIVA

$15.00/Gram  $45.00/Eighth  $85.00/Quarter  $165.00/Half Ounce  $325.00/Ounce  $24.00/Two Grams  

THC: 0.17%, CBGa:1.04%,C BG:0.15%

Yeti OG #1 25.1% THCa (Forward Gro) INDICA-HYBRID

$15.00/Gram  $45.00/Eighth  $85.00/Quarter  $165.00/Half Ounce  $325.00/Ounce  $24.00/Two Grams  

THC: 0.3%, CBG: 0.3%, CBG-A: 0.6%